Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản AMVIP

Nắm bắt được lợi thế của thị trường giàu tiềm năng, AMVIP được ra đời với mô hình đại siêu thị cung cấp toàn diện các giải pháp, dịch vụ BĐS, mang đến những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng và nhà đầu tư. AMVIP chính là không gian kết nối thông tin đầu tư không giới hạn cho khách hàng, giải quyết bài toán của thị trường BĐS.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Năng lực chuyên gia

Giải pháp ưu việt

Lợi nhuận vượt trội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 Đăng ký nhu cầu BĐS

Đăng ký nhu cầu, phân loại theo tài chính.

 Xây dựng sản phẩm

Thiết kế sản phẩm, thu hút nhà đầu tư có cùng khẩu vị.

Chính sách, bảo chứng có lãi

Tư vấn phương án tài chính dành cho dự án.

Kênh thông tin

Hỏi đáp nhà đầu tư, năng lực chủ đầu tư.

Xây dựng quỹ đầu tư

Xây dựng quỹ huy động vốn đầu tư dự án bất động sản.

Với khách hàng:
Cung cấp những sản phẩm
BĐS phù hợp mang lại lợi
nhuận cao, đáp ứng được sự
kỳ vọng của khách hàng.

Đối với đối tác:
Hợp tác cùng phát triển, tăng
trưởng hóa lợi nhuận trên cơ
sở truyền thống kinh doanh
tin cậy.

Đối với nhân viên:
Xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, năng động và
sáng tạo, gắn kết lợi ích của
công ty với lợi ích cá nhân.